Technika wytyczania celów – SMART

Właściwe sprecyzowanie celów projektu jest jedną z najważniejszych rzeczy pozwalającą na zmierzanie po tej właściwej drodze w kierunku sukcesu. Istotne jest w tym miejscu, by wszyscy uczestnicy także zdawali sobie sprawę z tego, jak ważne jest dążenie do danego celu i jego osiągnięcie. Bardzo pomocne do zdefiniowania celów projektu jest korzystanie z techniki SMART.

Zgodnie z tą metodą każdy cel projektu powinien być:

  • S – konkretny, specyficzny; każdy cel należy zdefiniować krótko, rzeczowo, bez niepotrzebnych uogólnień;
  • M – mierzalny; należy dysponować jakimiś wskaźnikami, by w przyszłości można było stwierdzić czy cel rzeczywiście osiągnięto;
  • A – osiągalny; cel nie może być tak zdefiniowany, że jego założenia będą bardzo trudne do realizacji; zawsze cel powinien być wykonalny;
  • R – realistyczny; cel musi być realny do osiągnięcia;
  • T – terminowy; cel musi być określony w czasie; musi posiadać dany termin najlepiej zdefiniowany w systemie wspomagającym zarządzanie projektami.

Tags:

Leave a Reply